Nytt fylkesstyre i Innlandet FpU

Fra venstre bakerst: Thomas Klingen, Julianne Ofstad, Carl William Nordby, Jonas Rudi, Even Sagmoen, Magnus Torgersen, Steffen Tingvoll Evensen og Truls Gihlemoen
Fra venstre midten: Jostein Kristiansen, Stine Jakobsen, Ola Bendik Madsø
Fra venstre fremst: Martine Tennholm, Eirin Bergstuen, Kristin Lium og Anna Marie Johnsen
Foto: Mattis Månum Pettersen

Innlandet FpU avholdt helgen 08.11-10.11 årsmøtehelg, hvor nytt fylkesstyret ble valgt.

Det nye styret ble følgende:
Formann                     Jostein Kristiansen
Nestformann             Stine Jakobsen Madsø
Økonomiansvarlig    Steffen Evensen
Styremedlem             Magnus Torgersen
Styremedlem           Anna Marie Johnsen
1. vara                         Ola Bendik Jakobsen Madsø
2. vara                         Eirin Bergstuen

Styret har store visjoner for året som kommer, og vil jobbe mot mer aktivitet, flere medlemmer og sterke lokallag.

I tillegg til dette hadde alle lokallag lokallagsårsmøter med unntak av Odalen FpU.

På årsmøtet ble det også delt ut en rekke priser:
Årets stjerneskudd ble tildelt Kristin Lium, Innlandet FpUs hederspris ble delt ut til Truls Gihlemoen og Thomas Klingen ble utnevnt som æresmedlem av Innlandet FpU.
Årets FpUer uteble, fordi fylkesstyret mente det ikke var noen som hadde utpekt seg tilstrekkelig til å vinne prisen. Fra og med 01.01.2020 vil det bli en annen type kåring av årets FpUer. (Mer om dette kommer i et eget skriv til alle medlemmer av Innlandet FpU)
Martine Tennholm vant Innlandet Got Talent.

På årsmøte hadde vi besøk av Viken FpU og Troms og Finnmark FpU, Generalsekretær Ola Buvik og Formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

For mer oppdateringer på hva innlandet FpU gjør så følg oss på facebook, instagram og snapchat!

Innlandet_FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.