Klima- og miljødebatt ved Elvis

Den 5. Juni deltok 2. Nestformann Kari Helene Bekkelund fra Hedmark FpU på miljø- og klimadebatt på Elverum videregående skole (Elvis). Debatten ble arrangert etter iniativ fra sosialistisk ungdom og Elvis.

Det hele startet med en innfrøring fra Naturvernforbundet ved Thomas Cottis. Han snakket om om hvordan den globale oppvarmingen påvirket oss, hva som kunne bli konsekvensene og hvordan global oppvarming rammer urettferdig. Mange I-land har ressurser og kan gjøre tiltak for å redusere konsekvensene, mens u-land som blir rammet av blant annet tørke vil få kraftig vann og matmangel som kan gå utover mange menneskeliv.

Debatten var en rolig og opplysende debatt, hvor man skulle gjøre rede for sine synspunkter og få publikum til å reflektere over de forskjellige partienes løsninger. Temaene som ble debattert var engergi- og strømforbruk, oljeboring og kollektivt basert på lokale utfordringer.

Det var en veldig vellykket debatt fra alle parter, og det var stor steming i etterkant for å ha flere like debatter på Elvis. Hedmark FpU stiller seg fult bak flere debatter både på Elvis og på andre skoler i Hedmark.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized