Medlemskveld

Fredag den 13. April klokken 18.00 inviterer vi i Hedmark FpU til medlemskveld i peisestua på rådhuset i Elverum.

Nytt sentralstyre i FpU

Karine Skaret fra Elverum ble på FpU sitt landsmøte i helgen valgt som vara til sentralstyret. Skaret er bosatt i Oslo og er tidligere formann i Hedmark FpU.