Facebook mot trafikkulykker

Thea Marie Røstbakken(FpU) mener det er bra at man jobber med trafikksikkerhet via sosiale medier. Det er der man treffer flest ungdom. Les resten av intervjuet i papirutgaven av Glåmdalen fra 27.04.11

FpU jobber 1. mai

Det er ungdomsgruppa i Ringsaker FrP som har ideen til fellesløftet på det flotte friarealet mellom E6 og Mjøsa ved Brumunddal. Se resten av hovedoppslaget i H-A her FpU er velkommen. Dette er hva studieleder i Hedmark FpU skriver: Hei kjære FpU’ere 1. mai skal Ringsaker FrP arrangere dugnad/grillkos på Stela i Brumunddal. Dette blir…

Mangler stadig lærlingplasser

Siden 2007 har færre søkere fått lærlingplass i Hedmark viser tall fra SSB. Dette vil ungdomspolitikerne i fylket gjøre noe med.

Vil fjerne trynefaktoren

«Fremskrittspartiets ungdom synes det er feil at trynefaktoren skal bestemme karakteren din. Med dagens system kan mange elever oppleve å få feil standpunktskarakterer, fordi de blir vurdert ut ifra hvem de er, og ikke hva de kan. Trynefaktor hører ingensteds hjemme i skolen, og bør ikke spille inn på karakteren til eleven slik det gjør i dag.» skriver Thea M. Røstbakken og Anna C. Røstbakken.