Innfør valgfri nynorsk nå!

I Fremskrittspartiets Ungdom er vi opptatt av valgfrihet på alle områder, også innen skole. Etter sist ukes avisoppslag om at ledelsen ved Elverum ungdomskole kjøpte historiebøker på nynorsk til samtlige elever er det naturlig å sette søkelyset på valgfritt sidemål. FpU har vi ingen tro på at påtvunget sidemål er godt for noen.

I dag går 1 av 5 ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig norsk. Derfor mener FpU at det er viktigere å lære en målform skikkelig enn to målformer halvveis. FpU vil vi sette eleven i sentrum. Vi ønsker at elevene selv skal ha mulighet til å velge om de vil lære sidemål eller ikke.

Hedmark FpU vil jobbe for å få til en prøveordning med valgfri nynorsk på samtlige videregående skoler i fylket. En slik prøveordning ble for noen år siden innført i Oslo med stor suksess. Mellom 2004 og 2007 oppnådde skolene som var med forsøket langt bedre eksamensresultat enn tidligere.

FpU vet at hver enkelt elev er unik og vi mener at det er viktig å la deg som elev bestemme mer. Derfor vil vi innføre valgfritt sidemål.

Katrine Jakobsen Solberg

Nestformann Hedmark FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized