17 år og på Frp-lista i Åmot

Fremskrittspartiet i Åmot har nominert, med Frank Arvid Buen og Inger Tove Øien på topp. De stiller med ei liste som i hvert fall hva kjønnsfordelingen angår er helt forbilledlig. Nestleder i Hedmark FpU, sekretær og medlemsansvarlig i Åmot Frp, Katrine Jakobsen Solberg, forteller at de «helt naturlig» har fått til en fin kjønnsfordeling.

Vellykket kurs

10 flotte ungdommer var samlet til kurs i media, tale- og debatteknikk på Hamar.

Innfør valgfri nynorsk nå!

Etter sist ukes avisoppslag om at ledelsen ved Elverum ungdomskole kjøpte historiebøker på nynorsk til samtlige elever er det naturlig å sette søkelyset på valgfritt sidemål.