Inneklima ved fylkets videregående skoler

Et godt inneklima er essensielt for god læring. Det er vanskelig å konsentrere seg om det faglige dersom det er for kald eller for varm i klasserommet. I tillegg vil dårlig luft kunne føre til problemer for mennesker med bl.a. astma og lignende. Derfor er det viktig med gode ventilasjonsanlegg for å få tilstrekkelig med frisk luft og godt tempererte klasserom.

I avisa Glåmdalen har vi i den siste tiden kunne lese om høye radonverdier ved en av kommunens skoler. Radonverdiene var her så høye at de ligger langt over den grensen Statens strålevern og Verdens helseorganisasjon har satt som kritisk. Vi kunne her lese at det var gjort målinger helt opp til 1963bq/m3, og når grensen der det anbefales å iverksette tiltak er på 200bq/m3 og man anser det som kritisk og anbefaler større tiltak ved 400bq/m3, vet vi at dette er svært høye tall.

Kongsvinger kommune er nå i ferd med å ta fatt på sist skisserte problem, men det spørsmålet som da sniker seg fram er: hvordan står det egentlig til med de skolene som fylkeskommunen har ansvar for?

Hvert år leverer fylkets videregående skoler en tilstandsrapport. Denne rapporten sier mye bra om hvordan situasjonen er i skolebygget. Den sier derimot ingenting om selve bygget. Man innhenter altså en god rapport om hvordan det ”faglig og sosialt” sett står til med skolen, men tenker man på selve skolebygningene?

Jeg har derfor følgende spørsmål:

1. Er fylkesrådet enig i at vi som skoleeier bør ha oversikt over helsetilstanden til skolene våre, herunder radonstrålingen?

2. Vil fylkesrådet ta initiativ til å få en gjennomgang av våre videregående skoler med måling av radonstrålingen, slik at en rapport om dette kan forelegges for fylkestinget, alternativt komité for videregående skole, før årsskiftet?

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized