Inneklima ved fylkets videregående skoler

Et godt inneklima er essensielt for god læring. Det er vanskelig å konsentrere seg om det faglige dersom det er for kald eller for varm i klasserommet. I tillegg vil dårlig luft kunne føre til problemer for mennesker med bl.a. astma og lignende. Derfor er det viktig med gode ventilasjonsanlegg for å få tilstrekkelig med frisk luft og godt tempererte klasserom.