Lær av New York!

Tall over kriminalitetsutviklingen viser at det fungerer med en hardere og mer målrettet kriminalpolitikk.

Oslo har nå fire ganger mer kriminalitet i forhold til folketallet enn New York. – På tide å ta av silkehanskene, vi må lære av amerikanerne, uttaler Ove Vanebo, 1.nestformann i FpU.

Utviklingen i Oslo er sterkt alarmerende. Politiet har ikke kontroll over situasjonen, siden det er for få politimenn til å håndtere situasjonen. I tillegg slipper kriminelle billig unna, enten fordi de får lav straff eller fordi det ikke er kapasitet til å forfølge anmeldelser av lovbrudd.

– Jeg synes det er uakseptabelt at politikerne ikke følger opp en av statens viktigste oppgaver, nemlig å sørge for at innbyggerne er trygge. Nå må de lære seg å prioritere. Mens kunstnere får statsstøtte uten å produsere noe som helst, er budsjettene i rettsapparat og politi sultefôret, sier en forbannet FpU-nestformann

Politiet melder også ifra at svært mye kriminalitet begås av utlendinger. En del av dem er «gjengangere», som gang på gang begår straffbare handlinger så snart de kommer ut av fengslene.

– Disse kan lett settes ut av spill med lengre fengselsstraffer. Politiet meldte at kriminaliteten gikk ned i et område med 50 prosent etter å ha arrestert 45 rumenere. Her bør løsningen være enkel: kriminelle utlendinger bør kastes ut av landet snarest mulig, er beskjeden fra Vanebo.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized