Lær av New York!

Tall over kriminalitetsutviklingen viser at det fungerer med en hardere og mer målrettet kriminalpolitikk.

Oslo har nå fire ganger mer kriminalitet i forhold til folketallet enn New York. – På tide å ta av silkehanskene, vi må lære av amerikanerne, uttaler Ove Vanebo, 1.nestformann i FpU.